top of page

Zemin Güçlendirme ve
Tozuyan Zemin Onarımları

Tozuyan zeminlerin güçlendirmesi

Zayıf Zemin Nedir?

Mevcut zemin yüzeyiniz bir üstteki kaplama ile yeteri aderansla bağlanamıyorsa bu zemine zayıf zemin denebilir. Örneğin, yapıştırma yöntemi ile kaplanmış parke, yapıştırıcı ile birlikte zeminden kopuyorsa bu zemine zayıf zemin diyoruz. Bitmiş bir epoksi kaplama yüzeyden parça sökerek kalkıyorsa buradaki zemine, zayıf zemin diyebiliriz. 

Nasıl önlenir?

Zayıf zeminlerin iyileştirilmesi için, zemin yüzeyine  bir sonraki kaplamaya tam aderansı sağlayacak yüzey mukavemetini vermek sorunu çözecektir.  Çözüm yöntemleri zemin zayıflığına bağlı olarak değişmektedir. 

1) Eğer genel bir yüzey zayıflığı söz konusuysa, duruma göre epoksi reçine veya diğer emprenye özellikli malzemelerle yüzey güçlendirilir.

2) Şapta bölgesel olarak kırılma, kopma vb zayıflıklar var ise bu zayıf kısımlar zeminden alınır ve yerine sağlam şap/beton uygulaması yapılır.

3) Eğer çok ileri düzey bir zayıflık söz konusuysa (zeminden tamamen kopma, aşırı ufalanma vb.) bu durumda kimyasal yöntemler oldukça pahalıya çıkacağı için şapın/betonun tamamen sökülüp yeniden şap/beton atmak gerekebilir. 

Bu tespiti tecrübeli bir teknik personel verecektir.   ​

Zayıf ve tozuyan zeminlerin güçlendirmesi

Tozuyan Zemin Nedir?

Düşük yüzey mukavemeti olan zeminlerde, zemindeki trafik etkisiyle şap veya beton yüzeylerinde ufalanmalar, çok küçük parçacık kopmaları oluşur. Bu durum trafiğin miktarına göre az veya çok miktarda önce yüzey ve dolayısıyla ortam tozumasına neden olur. Bu tür tozuyan zeminlerdeki düşük yüzey mukavemeti nedeniyle yüzey iyileştirmesi olmadan yapıştırma esaslı bir kaplama yapmak da mümkün olmamaktadır. 

Nasıl önlenir?

Yüzey tozumasını önlemek için yüzey mukavemetini arttırmak gerekmektedir. Bir kaplama olmadan veya yüzey mukavemeti arttırılmadan bırakılan şap veya betonlarda tozuma mutlaka oluşur.

Yeni yapılacak olan saha betonlarında tozuma nasıl önlenir?

Eğer yeni yüzey betonu veya şap uygulaması yapacaksanız ve yüzeyi kaplama yapmaksızın kullanacaksanız, beton döküm aşamasında yüzeye yüzey sertleştirici uygulanması gerekmektedir. Üzerindeki trafik yüküne göre kullanılacak yüzey sertleştirici malzemenin cins ve miktarında değişiklikler olacaktır. Yeni yüzey betonu veya şapınızı ham olarak bırakmayacaksanız bu durumda beton uygulaması uygun perdah yöntemleriyle bitirilir ve minimum 21günlük bekleme süresinden sonra zemin uygun mukavemet ve nem değerine geldikten sonra yüzeye epoksi kaplama, poliüretan kaplama, poliüretan beton kaplama, poliürea kaplama veya lityum silikat vb. uygulamalarıyla yüzey tozumasının ve yüzey emiciliğinin önüne geçilir.

Eski şap ve yüzey betonlarındaki tozuma nasıl önlenir?

Eğer tozuma yapan bir zemininiz var ise,  bu tozumaya engel olmanın bir kaç yöntemi var.

1) Zemine yüzey tozunu bağlama amaçlı düşük viskoziteli epoksi uygulanarak zayıf yüzey tabakası güçlendirilir.

2) Yüzeye akrilik reçine esaslı toz bağlayıcı uygulanır. (Hafif trafiğe sahip zeminler için) 

3) Yüzeye sıvı toz ve yüzey bağlayıcı malzeme uygulanması

 

Yükseltilmiş döşeme altındaki toz problemi en ekonomik nasıl giderilir?

​Yükseltilmiş döşemelerde döşeme üzerindeki trafik alt zemini etkileyerek betonda tozumaya sebep olmaktadır. Bu tür zeminlerde en ekonomik ve oldukça etkili bir yöntem zemine akrilik reçine esaslı toz bağlayıcı uygulamaktır. Eğer ortamda daha hassas bir çalışma yapılacaksa (sistem odası vb ) bu durumda yükseltilmiş döşeme altının epoksi ile kaplanması gerekmektedir.​

Zemin Güçlendirme / Foto Galeri
bottom of page